Які критерії відбору підприємств для планової перевірки, і як часто вони проводяться?

11 Октября 2010 -- Admin

Для проведення планових документальних перевірок відбираються платники податків, які мають ризики несплати податків і зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на Міндоходів України та його територіальні органи.
Перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюється Міністерством доходів і зборів України. Ризики поділяються на високий, середній та незначний ступені. До ризиків високого ступеню відносяться такі показники, як:
- декларування збитків впродовж двох звітних періодів;
- рівень зростання податку на прибуток або ПДВ не відповідає рівню зростання доходів, або рівень сплати податків не відповідає рівню сплати по відповідній галузі;
- обсяг операцій із пов’язаними особами або неплатниками податку на прибуток перевищує 20 відсотків суми витрат;
- наявність інформації про не підтвердження реального здійснення операції з придбання;

- здійснення зовнішньоекономічних операцій через нерезидентів – засновників та нерезидентів, зареєстрованих в офшорних зонах.
Платники податків з високим ступенем ризику включається до плану – графіку не частіше одного разу на календарний рік, середнім – не частіше ніж раз на два календарних роки, незначним – раз на три роки.

 

Яка тривалість перевірок?

Тривалість документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для крупних платників податків, 10 робочих днів для суб'єктів малого підприємництва і 20 робочих днів для решти платників. Планова перевіркам може бути продовжена не більш, ніж на 15 робочих днів для крупних платників, на 5 робочих днів – для малого підприємництва і на 10 робочих днів для решти платників.

Для позапланових документальних перевірок встановлені такі терміни: 15 робочих днів для великих платників податків, 5 робочих днів для суб’єктів малого підприємництва, 10 робочих днів для інших платників податків. Також передбачено продовження строків проведення позапланових перевірок на 10, 2 та 5 робочих днів відповідно. http://www.victoryag.org/children.htm

Тривалість фактичної перевірки не повинна перевищувати 10 діб. Продовження строку здійснюється не більш як на 5 діб.

 

Які документи повинні мати ревізори?

Посадові особи територіального органу Міндоходів мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених Податковим Кодексом, та за умови пред’явлення або надіслання платнику податків таких документів:
- направлення на проведення перевірки, яке є дійсним за наявності підпису керівника територіального органу Міндоходів або його заступника, що скріплений печаткою. В направленні зазначається дата видачі, назва територіального органу Міндоходів, реквізити наказу про проведення перевірки, найменування та реквізити суб’єкта (об’єкта), перевірка якого проводиться, мета вид, підстави дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової особи, яка проводитиме перевірку;
- копії наказу про проведення перевірки;
- службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.

Непред’явлення або ненадіслання платнику цих документів, або оформлення їх з порушенням є підставою для недопущення посадових осіб до проведення перевірки.

 

В які терміни має право подати заперечення директор підприємства, щоб вони були враховані при винесені рішення про застосування штрафу?

У разі незгоди платника податків з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті перевірки, він має право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта. Якщо платник податків вияв бажання взяти участь у розгляді заперечень, податковий орган зобов’язаний повідомити його про місце і час проведення розгляду, про що платнику надсилається повідомлення не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.