Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії орган ів влади в україні

20 Июня 2014 -- Admin
У публікації подано результати аналізу інституційного забезпечення вироблення та впровадження державної регіональної політики та практики взаємодії органів влади в Україні, зокрема проаналізовано теоретичні засади регіональної політики та регіонального розвитку, ролі та повноваження центральних та місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, недержавних інституцій щодо формулювання та реалізації державної регіональної політики, досвід запровадження в Україні таких інструментів регіонального економічного розвитку як спеціальні (вільні) економічні зони, території пріоритетного розвитку, державні цільові програми тощо, а також представлено рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення регіональної політики в Україні.
Tweet