Оцінювання соціально- гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку

23 Июня 2014 -- Admin
Посібник буде корисним для посадовців центральних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників(-ниць) бізнесу та неурядових організацій, ініціативних груп і агенцій регіонального розвитку, експертів(-ок), які розробляють програмні документи, залучені до розробляння та впроваджування, бюджетування, моніторингу та оцінювання проектів соціально-економічного розвитку, а також для тренерів(-ок), на- уковців, дослідників(-ць) та викладачів(-ок) у сфері стратегічного планування та управління проектами і гендерних студій, та всіх інших, хто займається питаннями збалансованого регіонального розвитку та впровадження соціально-гендерних підходів у теорію та практику розвитку.
Tweet