Материалы

Загальна класифікація ризиків. Узято із Спільноти практик http://mx.despro.org.ua:8081
Передбачення сталості результатів проекту. Модель «Внесок – Продукт – Наслідки». Підходи до оцінювання успішності проекту. Моніторинг ходу реалізації проекту. Узято із Спільноти практик http://mx.despro.org.ua:8081
ОСНОВИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Узято із Спільноти практик http://mx.despro.org.ua:8081
Основні етапи процесу планування проекту. Узято із Спільноти практик httpmx.despro.org.ua8081.
Опрацювання проблеми, ідеї проекту, мети, продукту й результатів, очікуваних вигод,обмежень, ризиків проекту. Узято із Спільноти практик http://mx.despro.org.ua:8081/
Розвиток команди проекту - процес актуалізації, адаптації та підвищення кваліфікації членів команди з метою набуття оновлених знань і практичних навичок щодо виконання функцій, завдань і обов’язків у проекті чи на новій посаді у ньому. Узято із Спільноти...
Методологія підготовки проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування(аплікативні форми). Узято із Спільноти практик httpmx.despro.org.ua8081.
Цель – определить, насколько удобны/понятны/прозрачны правила и процедуры программы, а также выявить потенциал влияния программы на культуру в экспертной среде. Источник - www.fdu.org.ua
Основи формування бюджету проектів та програм Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Узято із Спільноти практик http://mx.despro.org.ua:8081/
Общие правила написания заявок, в которых подробно указывается, кто может получить грант, какие мероприятия фонд готов оплачивать, какие могут быть статьи расходов в проекте, каковы порядок и сроки предоставления заявок, каковы сроки их рассмотрения.

Страницы

Tweet